Animalia > Chordata > Mammalia > Primates > Pitheciidae > Pithecia

Pithecia (saki monkeys)

Synonyms: Calletrix; Yarkea

Species

Pithecia aequatorialis (equatorial saki) (Attributes)
Pithecia albicans (buffy saki) (Attributes)
Pithecia cazuzai (Cazuza's Saki)
Pithecia chrysocephala (White-faced Saki)
Pithecia hirsuta (Hairy Saki)
Pithecia inusta (Burnished Saki)
Pithecia irrorata (gray monk saki) (Attributes)
Pithecia isabela (Isabel's Saki)
Pithecia milleri (Miller's Monk Saki) (Vulnerable)
Pithecia mittermeieri (Mittermeier's Tapajs Saki) (Vulnerable)
Pithecia monachus (Mona monkey) (Attributes)
Pithecia napensis (Napo saki)
Pithecia pissinattii (Pissinatti's Bald-faced Saki)
Pithecia pithecia (Guianan saki) (Attributes)
Pithecia rylandsi (Ryland's Bald-Faced Saki) (Vulnerable)
Pithecia vanzolinii (Vanzolini's Bald-faced Saki)

External References

Species taxanomy provided by GBIF Secretariat (2022). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via GBIF.org on 2023-06-13; License: CC BY 4.0