Animalia > Arthropoda > Malacostraca > Decapoda > Dromiidae > Moreiradromia

Moreiradromia

Synonyms: Evius

Wikipedia Abstract

Moreiradromia is a genus of sponge crabs in the family Dromiidae.
View Wikipedia Record: Moreiradromia

Species

External References

Species taxanomy provided by GBIF Secretariat (2022). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via GBIF.org on 2023-06-13; License: CC BY 4.0